Disclaimer

Deze website wordt beheerd door Hitachi Capital Mobility Netherlands B.V. Hoewel Hitachi Capital Mobility haar uiterste best doet om alle informatie zo correct mogelijk aan te bieden, kan zij niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele wijzigingen en/of fouten. De informatie is bedoeld als algemene informatie en niet ter vervanging van persoonlijk advies. Besluiten gebaseerd op deze informatie zijn daarom voor eigen rekening en risico.

Alle beelden en teksten zijn eigendom van Hitachi Capital Mobility. Niets van deze website mag worden gekopieerd, gepubliceerd, bewaard, gedistribueerd of anders geëxploiteerd voor commerciële doeleinden in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hitachi Capital Mobility. Hitachi Capital Mobility kan zonder voorafgaande aankondiging wijzigingen aanbrengen in de inhoud van de website of de disclaimer.

Heeft u vragen over deze disclaimer? Bel dan direct en vrijblijvend 088 - 28 28 400

Neem contact op