Prinsjesdag en wat u moet weten

24 september 2018

Meer mobiliteit in een duurzamer Nederland.

Op Prinsjesdag werd vorige week de Rijksbegroting voor 2019 gepresenteerd. Het thema: Meer mobiliteit in een duurzamer Nederland.

Wij hebben het belastingplan 2019 voor u doorgenomen en de belangrijkste zaken op het gebied van autorijden en mobiliteit voor u onder elkaar gezet:
• Geen belastingwijzigingen voorzien voor lease- en andere autorijders
• Nog wachten op opheldering BPM-opbrengsten
• Maatregelen CO2-reductie
• Leasefiets krijgt met 7 procent bijtelling de wind in de rug
• 6,2 miljard euro voor ‘gerichte aanpak bereikbaarheid’

Geen belastingwijzigingen voorzien voor lease- en andere autorijders
Zoals werd verwacht bevat het Belastingplan 2019 nauwelijks nieuws over autobelastingen omdat deze reeds zijn vastgelegd in de Wet Uitwerking Autobrief II die nog tot en met 2020 van kracht is. Tegen het einde van 2018 volgen nog de definitieve, met inflatie gecorrigeerde BPM- en MRB tarieven. Wij zullen u hier dan verder over informeren.
Er zijn dus geen belastingwijzigingen voorzien voor autorijders, autokopers of leaserijders. BPM, MRB (wegenbelasting), bijtelling, accijns op brandstoffen, ze worden in geen enkel beleidsdocument genoemd. Dat betekent trouwens ook dat de regering nog altijd geen duidelijkheid geeft over de aanpassing van BPM bij de overgang naar WLTP.

Nog wachten op opheldering BPM-opbrengsten
De Prinsjesdagstukken geven nog geen opheldering over de sterk gestegen BPM-opbrengsten. Verschillende belangenverenigingen dringen bij het ministerie van Financiën krachtig op aan om:
• de BPM-tarieven per 1 januari 2019 te corrigeren op de terug rekening van WLTP naar NEDC2.
• zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over de ingangsdatum van de nieuwe op WLTP-gebaseerde BPM-tabel. Bij voorkeur is die ingangsdatum niet eerder dan 1 januari 2020.

Maatregelen CO2-reductie
Gezien de doelstellingen van dit Kabinet zijn we benieuwd wat er de komende maanden nog gaat gebeuren en welke maatregelen er genomen zullen worden om te kunnen voldoen aan de in Parijs gestelde doelstellingen voor een CO2-arme economie in 2050. Elektrificatie van het Nederlandse voertuigpark maakt daar zeker onderdeel van uit. De autoleasebranche levert daaraan een belangrijke bijdrage, aangezien 47% van alle nieuwe personenauto’s in Nederland haar weg vindt via de autoleasebranche.  

De Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen verwacht dat mogelijke maatregelen met betrekking tot de autobelastingen niet eerder dan in Autobrief III, dus op 1 januari 2021 van kracht worden.

Leasefiets krijgt met 7 procent bijtelling de wind in de rug
Het kabinet heeft de forfaitaire bijtelling voor het privé gebruik van een zakelijke fiets, bijvoorbeeld bij lease, vastgesteld op 7 procent. Wij verwachten dat met name de elektrische bedrijfsfiets hierdoor extra in de belangstelling van werkgevers komt te staan en werkgevers een middel in handen krijgen om de fiets serieus in te gaan zetten in hun mobiliteitspakket.
Het percentage maakt onderdeel uit van een vereenvoudiging van de fiscale fietsregeling, dat is opgenomen in het Belastingplan 2019. De fiscale fietsregeling maakt onderdeel uit van het Belastingplan 2019 en wordt in het najaar met de Tweede Kamer besproken. Na akkoord van de Tweede Kamer wordt de wet in 2019 geïmplementeerd en treedt vanaf januari 2020 in werking.

6,2 miljard euro voor ‘gerichte aanpak bereikbaarheid’
Dat belooft het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) in de Miljoenennota.
In 2018 investeert I&M 6,2 miljard euro in wegen, spoor, waterwegen en waterveiligheid. Van het geld op de begroting is 2,6 miljard euro bedoeld voor het hoofdwegennet. Er komt in 2018 268 kilometer aan nieuwe rijstroken bij en er wordt ingezet op de ontwikkeling van nieuwe technieken die kunnen bijdragen aan een snellere doorstroming van het verkeer. Er komt een gerichte aanpak voor de termijn 2018-2020 om de bereikbaarheid in stedelijke gebieden te verbeteren, nieuwe vervoersconcepten te ontwikkelen en de CO2-uitstoot terug te dringen.
We zijn blij met deze ontwikkeling en dat er vanuit de Miljoenennota 2019 geld beschikbaar is om Nederland bereikbaar, economisch aantrekkelijk en leefbaar te houden.
 
Bron: VNA (Verenging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen)


  1. 9 maart 2021

    Hitachi Capital Mobility groeit door

    ​In een snel veranderende wereld neemt Hitachi Capital Mobility een leidende rol op het gebied van mobiliteit. Wereldwijde trends in mobiliteit worden vertaald in oplossingen op maat. Vorig jaar is daarom een samenwerking gestart met Mobility Mixx, waarmee full-service mobiliteitskaarten worden aangeboden.

  2. 2 februari 2021

    De toekomst van duurzame mobiliteit, wat is de volgende stap?

    Wat is de toekomst van duurzame mobiliteit? Rijdt straks iedereen in een elektrische auto? Hoe lang blijft de plug-in hybride auto nog populair? Gaat de waterstofauto nog een doorbraak maken? En hoe lang hebben benzine- en dieselauto's nog toekomst? Hitachi Capital Mobility presenteerde in samenwerking met Change Inc. een serie van vier video's over duurzame mobiliteit. Bekijk nu de samenvatting.

Wilt u op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief